Krátký časový úsek mezi rozhodnutím, vlastní realizací a výsledkem.